Politica de confidentialitate Cookies

 

 1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale societatea G.P.S BN HOLDING SRL cu sediul în localitatea Bistrita, jud. Bistrita Năsăud, Str. Piata Mica, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.gpsholding.ro („Site-ul”).

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteti client al Site-ului, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuintele dumneavoastră în cadrul website-ului www.gpsholding.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastră de Facebook sau Google, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeti să vă creati cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizati comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de societatea G.P.S BN HOLDING SRL, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteti vizitator al Site-ului, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebări / reclamatii, în măsura în care ne contactati în acest fel.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteti client al Site-ului, societatea G.P.S BN HOLDING SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastră şi societatea G.P.S BN HOLDING SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și societatea G.P.S BN HOLDING SRL definit în cuprinsul Termenilor și Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecintă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și societatea G.P.S BN HOLDING SRL.

 • pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumbă societatea G.P.S BN HOLDING SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecintă imposibilitatea societătii G.P.S BN HOLDING SRL de a respecta obligatiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de societatea G.P.S BN HOLDING SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimtământul dumneavoastră, dacă alegeti să-l furnizati. 

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ SMS conţinând comunicări comerciale. În plus, puteti să vă dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru prelucrarea si procesarea comenzilor dumneavoastră, plasate pe Site.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al societătii G.P.S BN HOLDING SRL de a îmbunătătii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteti vizitator al Site-ului, societatea G.P.S BN HOLDING SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS), a comunicărilor comerciale privind produsele şi serviciile oferite de societatea G.P.S BN HOLDING SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimtământul dumneavoastră, dacă alegeti să-l furnizati.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ SMS conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experienta dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al societătii G.P.S BN HOLDING SRL de a asigura functionarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătătii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina societatea G.P.S BN HOLDING SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteti client și vă exercitati optiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va interpreta această actiune ca optiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă tinem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeti să vă ștergeti contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriti să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriti ștergerea datelor, vă puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitati ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageti consimtământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, societatea G.P.S BN HOLDING SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de societatea G.P.S BN HOLDING SRL pe baza consimtământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, societatea G.P.S BN HOLDING SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terte persoane sau entităti care sprijină societatea G.P.S BN HOLDING SRL în desfășurarea activitătii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritătile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situatiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităti persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promotionale organizate de către societatea G.P.S BN HOLDING SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea și îmbunătătirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de sigurantă și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în conditiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către societatea G.P.S BN HOLDING SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevăzute de legislatia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitătile de prelucrare efectuate de către societatea G.P.S BN HOLDING SRL conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea societătii G.P.S BN HOLDING SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitătile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fără întârzieri justificate, de către societatea G.P.S BN HOLDING SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

◦ în cazul în care este retras consimtământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

◦ în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;

◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societătii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, societatea G.P.S BN HOLDING SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrării în măsura în care :

◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau

◦ persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către societatea G.P.S BN HOLDING SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opozitie – în ceea ce privește activitătile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

◦ în orice moment, din motive legate de situatia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al societătii G.P.S BN HOLDING SRL sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care societatea G.P.S BN HOLDING SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertătilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instantă;

◦ în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităti de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în măsura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile mentionate mai sus, vă rugăm să vă adresati la adresa de email: info@gpsholding.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.